Nepal – Pokhara – Shanti Stupa View

Nepal - Pokhara - Shanti Stupa View

A view of Pokhara, Phewa Lake, and the Annapurna range from Shanti Stupa.